Izradili smo 5 prijava na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost “Pametni gradovi i općine”
Nakon info radionice na temu Javnog Poziva FZOEU za sufinanciranjeprojekata pametnih gradova i općina, koju smo za sve gradove i općineodržali u prostorijama  Razvojne agencije, izradili smo pet prijava kojeće biti dostavljene Fondu sutra, odmah na prvi dan otvaranja mogućnosti prijava.
Podsjetimo, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 19.lipnja objavio je poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta pametnih gradova i općina. Ukupna raspoloživa sredstva su 8 milijuna kuna, a svaki grad ili općina može prijaviti do dva projekta. Maksimalni
iznos koji dodjeljuje Fond je 200.000,00 kn po projektu. Mogućnost prijave kreće od sutra, 02. kolovoza 2019.g. Više informacija na