Prijavljen projekt „STEM-ON!“

Prijavljen projekt „STEM-ON!“

U sklopu poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“ iz Europskog socijalnog fonda prijavljen je projekt naziva „STEM-ON!“. Prijavitelj je udruga Carpe Diem a partneri na projektu su udruga Tehno OZ, udruga Zajednica tehničke...

KICK-OFF KONFERENCIJA PROJEKTA STREAM

KICK-OFF KONFERENCIJA PROJEKTA STREAM

Dana 23. i 24. srpnja održana je online kick off konferencija projekta STREAM (Strategic development of flood management). Projekt STREAM vrijedan je 9.411.657,83 eura te je sufinanciran u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska. Nositelj...

Obavijest o ljetnoj stanci održavanja on-line edukacija

Obavještavamo trenutne i buduće polaznike naših on-line edukacija u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“, kako Javna ustanova Regionalna razvojna agencija ima ljetnu stanku u održavanju webinara. Ponovno održavanje webinara za javnopravna tijela sa područja Karlovačke...