KONjički centar

LIBERTAS

Since 1994

ŠKOLA jahanja

Ljubiteljima konja i konjičkog sporta bez prethodnih iskustava, a koji žele uživati u konjima i prirodi ili imaju natjecateljskih ambicija organiziramo školu jahanja i to u nekoliko stupnjeva. U prvom stupnju jahač upoznaje konje, čišćenje, timarenje i opremu. Polaznici savladavaju osnove sportsko rekreativnog jahanja, a mogu biti starosti od 7 – 77 godina. Škola jahanja se odvija u grupama ili individualno, u trajanju ovisno o sposobnostima i ambicijama jahača.

REKREATIVNO JAHANJE ZA DJECU I ODRASLE TE ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U TERAPEUTSKE SVRHE

Cilj programa rekreativnog jahanja i djelatnost udruge KK “Libertas” je stvaranje uvjeta da se ovim vidom rekreacije svakodnevno može baviti što veći broj djece i mladih. Konj je sve potrebniji čovjeku kao nezaobilazan pratilac u spoju s prirodom, ljepotom i skladom, ali i sa rekreacijom kao što je jahanje koju nije moguće upotpunjavati bolje ni s kojim drugim vidom bavljenja…

Djeci i mladima ovaj vid rekreacije ugrađuje pored psihofizičkih sposobnosti i sigurnosti u sebe, samopuzdanje i odgovornost, poznavanje života oko sebe u prirodi, a može ih odvesti u svijet jednog od najatraktivnijih sportova.

Organizator rekreativnog jahanja naglašava ekološke vrijednosti i edukaciju uz zdrav prirodan život, čuvanje prirode i okoliša. rad sa životinjama, ponašanje u prirodi i očuvanje njezine ljepote.

TERAPIJA JAHANJEM U SVRHU REHABILITACIJE I RESOCIJALIZACIJE ČLANOVA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBA S INVALIDITETOM

Kako konji pomažu? Dok jahač sjedi na konju, svi pokreti konja se prenose na jahača. Osobito se pokreti prenose na zdjelicu, oponašajući prirodne pokrete koji inače nastaju pri hodanju. Tako se jača muskulatura koja je kod djece s poteškoćama u razvoju i osoba kojo su ovisni o kolicima inače slabija. Osim toga, samo održavanje na konju zahtijeva razvoj osjetila i motorike koja je potrebna za održavanje ravnoteže.

Jahanje i druženje s konjima kao i s članovima centra također pozitivno djeluje na socioemocionalne karakteristike pojedinca jačajući samopouzdanje, samopoštovanje, osjećaj odgovornosti te socijalne vještine. Aktivnosti jahanja u terapeutske svrhe provode se isključivo individualno te prema dogovoru.

VOLONTIRANJE

Sve ljubitelje konja pozivamo da se prijave u Program za volontere prilagođen učenicima i studentima u periodu od lipnja do rujna. Program se odvija u trajanju od najmanje jedan mjesec i svi volonteri trebaju imati navršenih 16 godina.

Prema svom stupnju znanja o konjima i mogućnostima, volonteri sudjeluju u svim aktivnostima kluba (uvođenje i izvođenje konja iz ispusta, timarenje, hranjenje, kupanje i briga za konje, održavanje opreme i jahališta). 

Svim volonterima zauzvrat dajemo terensko jahanje, edukaciju, smještaj i prehranu u sklopu jahaćeg kampa.

Za volontiranje izdajemo potvrdu.

LIBERTAS

KONTAKT

telefon: +385 98 472 227

telefon: +385 1 233 6000

POSJETITE NAS

Bolč 134, 10 344 Bolč, Farkaševac, Hrvatska